Lekstugan


2006 - 2007 byggde jag, (med hjälp av Anders och min Fru), en lekstuga.
 

En gammal trappa blev sågbänk Vågrätt ska det vara

Vinkelbeslag Rät vinkel med 3-4-5 - triangel

Golvet måste vara tätt Skruvdragare

Birgitta Golvbräderna låg torrt i garaget Kafferast

Lodrätt Vågrätt "Spjångelbräder" håller reglarna
på plats

Anders och jag John och Nick


Äppelträdet!

Mystisk insekt Råspont

Birgitta Fönster är ett måste

Tjärpappen på ! Gertrud hälsade på

Birgitta tar igen sig!

Fönster Vindskivorna på plats

Nu börjar det synas... ...att... ... det ska bli en lekstuga

Tillverkning ... ...av... ...dörrar

John Stig Hedlund

Jag skruvar lockbräder. Birgitta målar

Brevlåda ska man ha

Ella får post Mormor handlar i affären

Krumelur Ella Lekstugan är klar!