Vad vore älgjakt utan kafferast??
Stig.Hedlund@hellefors.se Uppdaterade den här sidan 97 12 07